V rozpočtovom provizóriu sú služby pre občanov zabezpečené. Samosprávy sa však musia správať zodpovednejšie. Mesačne hospodária s 1/12 rozpočtu z predchádzajúceho roka

Od začiatku roka 2023 hospodári podľa informácií Združenia miest a obcí Slovenska v rozpočtovom provizóriu až 45% samospráv. Rozpočtové provizórium pomáha fungovať mestám a obciam vtedy, ak neschvália do konca predchádzajúceho roka rozpočet na budúci rok. Fungovanie samospráv je zabezpečené. Môžu prebiehať aj verejné obstrávania, avšak k uzatvoreniu zmlúv, z ktorých vyplývajú samosprávam záväzky, by malo dôjsť až po schválení riadneho rozpočtu.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.