Uskutočnilo zimné sčítanie vodného vtáctva na zistenie početností vodných a na vodu viazaných vtákov

Od 9.1. do 24.1.2021 sa uskutočnilo 55. medzinárodné zimné sčítanie vodného vtáctva na Slovensku. Hlavným cieľom je získavať kvalitatívno-kvantitatívne údaje o výskyte zimujúceho a migrujúceho vodného vtáctva, identifikovať dlhodobé trendy a distribúciu. Sčítaním sa získavajú aj cenné poznatky na odhadnutie významnosti jednotlivých lokalít zimovania pre populácie sledovaných druhov vtákov.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.