Poslanci schválili poskytnutie mimoriadneho členského príspevku do cestovného ruchu

Na ostatnom mestskom zastupiteľstve poslanci odsúhlasili poskytnutie mimoriadneho členského príspevku pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Turiec z účelovo vyčlenenej položky v rozpočte mesta Martin vo výške 50 % vybratej dane za ubytovanie za predchádzajúci kalendárny rok so špecifikovaním účelu, na ktorý bude mimoriadny členský príspevok poskytnutý.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.