Pedagogický asistent v praxi

Oproti predchádzajúcim rokom, dnes v školách pribúda čoraz viac detí, ktoré majú problém s adaptáciou v školskom prostredí, pribúdajú deti s poruchami pozornosti, s logopedickými problémami, zdravotnými ťažkosťami, či deti zo znevýhodneného prostredia. Sú to ale deti, ktoré si takisto zaslúžia byť vtiahnuté do bežného výchovno-vzdelávacieho procesu. Aby sa tak stalo, čoraz väčší dôraz sa kladie na prítomnosť pedagogických asistentov v školách. Akú úlohu plnia, kde pôsobia a čo sa od nich vyžaduje. Aj o tom sme sa rozprávali s o školskou špeciálnou pedagogičkou Zuzanou Staňovou.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.