O rozpočtovom provizóriu s odborníkom na územnú samosprávu

Približne polovica miest a a obcí na Slovensku začala hospodáriť v roku 2023 v rozpočtovom provizóriu. To znamená, že sa budú riadiť rozpočtom, ktorý bol schválený v predchádzajúcom roku. Chod samosprávy, financovanie školstva či služby pre občanov sú zabezpečené. Obce a mestá však nemôžu vstupovať do nových záväzkov. Dôležitý je princíp opatrnosti, to znamená, že ak vstúpi samospráva do verejného obstarávania, tak k podpisu zmlúv môže dôjsť až v prípade schválenia riadneho rozpočtu. Samospráva taktiež nemôže poskytovať dotácie súkromným subjektom. Avšak plánované dotácie môže mesto či obec poskytnúť neskôr, keď bude rozpočet schválený.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.