Myslieť rozumom, chápať srdcom. Hľadať spôsob a nie dôvod. Spájať sa pre lepší život, pre lepšiu budúcnosť našich detí. Aj to je motto Rómskeho fóra Slovenska

Na rómskej konferencii, ktorá sa konala v sobotu (3. februára 2024), sa hovorilo o prioritách a výzvach vznikajúceho OZ Rómskeho fóra Slovenska. Zároveň Ladislav Kopper, odborník na rómsku problematiku, prezentoval zúčastneným komplexný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja rómskej národnostnej menšiny. Na rómskom kongrese sa zúčastnil aj splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.