Kresťania si pripomínajú príchod mudrcov z východu. Témou sviatku je, že Boh zjavil svojho Syna všetkým národom

Sviatok Zjavenie Pána patrí k najstarším kresťanským sviatkom. Ľudovo sa zvykne nazývať aj Traja králi. Ústrednou témou sviatku je, že sa Ježiš Kristus dáva spoznať ako Boží Syn. Zvykom sa stalo, že 6. januára chodia kňazi a diakoni žehnať a kropiť požehnanou vodou a kriedou domy a príbytky. Na veraje dverí sa píše Christus Mansionem Benedicat (C+M+B), čo znamemá Kristus žehnaj tento dom.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.