Čo je potrebné urobiť, aby v meste neklesol počet obyvateľov pod 50 000? Aj tento problém je zadefinovaný v strategickom dokumente rozvoja bývania mesta Martina

Riaditeľ neziskovej organizácie Matra Ján Galllo nám v rozhovore predstavil strategický dokument s názvom Program rozvoja bývania mesta Martin na roky 2023 – 2028 s výhľadom do roku 2033. V dokumente je okrem iného definovaný problém klesajúceho počtu obyvateľov. Zároveň sú presne určené lokality na výstavbu nájomných bytov. Dokument bol vypracovaný v spolupráci s Útvarom hlavného architekta mesta Martin.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.