Hlavné správy TVT 27.4.2018

MsZ v Martine /

Deň Zeme v Martine /

Anketa Kniha Turca-vyhodnotenie /

Rezbárske dni /

Karate – klub Fatra Martin /

Obranársky víkend /

Turnaj vo vybíjanej /

Archív TVT /

Vysielané v októbri 2003

Prezident Rudolf Schuster v Neografii – Dni športu- izba Hany Zelinovej

(Visited 129 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať