Zimná údržba bude v ďalšej sezóne efektívnejšia a prebehne aj optimalizácia nákladov na jej výkon

Na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva si poslanci vypočuli aj správu vyhodnocujúcu zimnú údržbu za uplynulú zimu. Podľa slov vedúceho odboru komunálnych služieb, prvý stupeň výkonu zimnej údržby bol vyhlásený 1.12.2020 a zrušený 21.3.2021. Ďalšie stupne, teda druhý a tretí počas ostatnej zimy vyhlásené neboli. Minuloročná zimná údržba stála mesto 563 844 eur, z čoho najväčšou položkou bola pohotovostná služba. V diskusii k tomuto materiálu vystúpil poslanec Tomáš Ignačák, ktorý predložil návrh na uznesenie, aby sa mestské zastupiteľstvo zaoberalo optimalizáciou zimnej údržby, so zameraním sa na vykonávanie pohotovosti.

 

 

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.