Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zmenili svoje názvy

Mestskí poslanci na júlovom (16.7.2018) zasadnutí odhlasovali niekoľko významných zmien v zriaďovacích listinách základných a materských škôl. Zmeny sa týkajú predovšetkým ich adries a označení. Z názvu školy vypadlo slovíčko Ul. napr. ZŠ Ul.priehradná sa po novom bude označovať ZŠ priehradná.  Výraznejšia zmena je pri ZŠ Ul.Jahodnícka, ZŠ s MŠ Ul.Gorkého, MŠ Ul.Aurela Stodolu a MŠ Ul. Hviezdoslavova.  Tie sa zmenili na ZŠ Nade Hejnej, ZŠ s MŠ Podhájska, MŠ Š.Furdeka a MŠ J.G.Tajovského. Dôvodom je zosúladenie s názvami v sieti škôl a školských zariadení a GPS systémov pre záchranné zložky.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.