Z vďaky za výchovu a výučbu svojich vnúčat, vymenil na školskom ihrisku mantinely

Počas obdobia, kedy boli školy úplne zatvorené a vzdelávanie prebiehalo dištančnou formou, v mnohých školách pristúpili k renovácii a rekonštrukcii najťaživejších nedostatkov. Napríklad žiakov prvého stupňa  ZŠ Podhájska vítali po opätovnom otvorení v škole vymaľované steny a najmä, v deviatich triedach prebieha vyučovanie za podstatne lepšieho osvetlenia. Navyše, aj ihrisko pred školou sa pýši novými mantinelmi. O tie sa nezištne postaral jeden vďačný starý otec.

(Visited 64 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať