Koľko hodín týždenne by sa mali žiaci počas dištančného vzdelávania učiť?

Indikatívna týždenná záťaž žiakov je pojem, ktorý úzko súvisí s dištančným vzdelávaním. Ide o vymedzenie rozsahu povinných vzdelávacích aktivít žiakov v rámci dňa a týždňa. Limituje sa čas, ktorý majú stráviť žiaci pri on-line vyučovaní a čas potrebný na vypracovanie domácich úloh. Žiaci prvého stupňa by mali učiť týždenne od 5 až 8 hodín, druhý stupeň od 10 do 15 hodín týždenne.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.