Výmena okien, rekonštrukcia jedálne aj strechy. ZŠ s MŠ Dolinského je vylepšená.

ZŠ s MŠ Dolinského v mestskej časti Priekopa bola postavená pred 35timi rokmi. Z tohto dôvodu si budovy školy vyžadujú obnovu a modernizáciu. Rekonštruovala sa pôvodná presklená chodba do telocvične. Veľká finančná čiastka bola preinvestovaná do výmeny okien na telocvičniach, dievčenských a chlapčenských šatniach a hygienických priestorov školy. Odstraňoval sa aj havarijný stav poškodenej strešnej krytiny a modernizoval sa systém odsávania pár v školskej jedálni.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.