Hlavné správy TVT 31.12.2018

Primátora mesta Martin Jána Danka sme sa pýtali aký bol rok 2018 a čo očakáva od prichádzajúceho roku 2019. Novoročné priania pridali aj niektoré osobnosti, ktoré sa pravidelne objavujú na našej obrazovke.

(Visited 145 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať