História slovenského hasičstva v publikácii Vladimíra Považana a Jaroslava Kozáka

Vladimír Považan v spolupráci s fotografom Jaroslavom Kozákom vytvorili reprezentatívnu publikáciu venovanú hasičským vyznamenaniam na Slovensku. Kniha nesie podtitul Zemská hasičská jednota na Slovensku 1922 – 1951. V posledný májový deň (31.5.2018) uviedli publikáciu do života v martinskom Hasičskom dome viacerí významní hostia.

(Visited 79 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať