Školstvo113 Videos

Americkí dobrovoľníci pomáhali v evanjelickej materskej škole

Do Spojenej evanjelickej školy opäť prišli dobrovoľníci z Ameriky. Niektorí z nich prišli na Slovensko už po 18- ty krát. Deti z materskej školy mali možnosť zažiť radosť, energiu,lásku a priateľstvá, ktoré im v rámci týždňa plného rôznorodých aktivít pripravil tím 14 dobrovoľníkov z partnerského cirkevného zboru z Minnesoty.

Americký sviatok vďakyvzdania si pripomenuli aj študenti na výmennom pobyte.

Vo štvrtok ( 23.11.2017) pripravili členovia Rotary klubu pre deti, ktoré sú v Martine na výmennom pobyte zážitok, na ktorý tak skoro nezabudnú. Počas celého dňa sa podieľali na príprave večere, na ktorej nesmel chýbať pečený moriak Jeden z najväčších amerických sviatkov si tak mohli patrične užiť aj ďaleko od svojho domova.

Brigáda v Evanjelickej spojenej škole v Martine

V sobotu ( 29.04.2017) sa v priestoroch školy stretli viacerí učitelia, žiaci, ale aj ich rodičia. Spoločnými silami zveľadili vnútorné priestory. Ale aj okolie. Nešlo o žiadnu novinku. V tejto škole sa stretávajú pravidelne či už na jarnom upratovaní, alebo keď je to potrebné.

Budúci prváci na zápisoch ukázali čo už vedia

Na základných školách sa minulý týždeň skončili zápisy do prvých ročníkov pre školský rok 2018/2019. Každá škola si zvolila svoj vlastný postup ako zistí čo predškoláci už vedia. My sme s našou kamerou zavítali vo štvrtok (12.4.2018) do SZŠ BellAmos, kde budúcich žiačikov vítal kráľ Abecedár.

Českí študenti odboru kuchár, čašník sa učili v slovenských gastro zariadeniach

Deväť študentov z Ústí nad Labem prišlo na Slovensko získavať praktické skúsenosti vrámci projektu Turiec do Európy, Európa do Turca. Budúci kuchári a čašníci na dva týždne ( 6.11.-18.11.2017) vymenili školské lavice za reálne kuchyne a gastro zariadenia. Učili sa od skutočných odborníkov. Výmenný pobyt zabezpečila spoločnosť K.A.B.A. Slovensko.

Chodia pravidelne na Slovensko, aby sa deti zdokonalili v angličtine

Na letnú biblickú školu chodia pravidelne členovia spriatelených cirkevných zborov z Ameriky. Inak tomu nebolo ani tento rok. Nás zaujímalo prečo sa rozhodli prísť práve na Slovensko, ako sa im tu páči a čo zaujímavé u nás prežili.

Členovia komisie školstva pri MsZ nezaháľajú ani počas leta

V pondelok (07.08.2017) popoludní sa stretli členovia komisie školstva na svojom pravidelnom augustovom rokovaní. Miesta svojich stretnutí pravidelne menia. Tentokrát to boli priestory Súkromnej základnej školy Tomáša Zanovita, ktoré patria mestu Martin. Počas leta sa venovali správe o environmentálnej výchove a návrhom na udelenie ocenení mesta Martin.

Deň otvorených dverí na SOŠOaS sa niesol vo farbách jesene

V priestoroch Strednej školy obchodu a služieb sa utorok (14.11.2017) konal deň otvorených dverí. Študenti všetkých odborov, ktoré sa na škole vyučujú si pripravili prezentáciu toho svojho. Školské chodby sa zmenili na jedálne, kaviarne či bary. V priamom prenose sa vyrezávalo, lepilo, zdobilo, varilo, česalo či miešalo.

Deň Zeme na gymnáziu v Martine

Aj naša Zem má svoj deň. Je ním 22. apríl. Na gymnáziu V.P.Tótha pripravili žiaci 2.ročníka pre prvákov aktivity na rôznych stanovištiach ako napr. Éčka, Emisie, Zacvič energiu alebo Čo je v baterke?. Cieľom podujatia bolo viesť žiakov k vlastnej zodpovednosti za životné prostredie.

Desiate narodeniny oslávili filmom, koncertom, výstavou a bulletinom

Ako sme Vás už informovali Súkromná základná umelecká škola v Záturčí oslavuje v tomto školskom 2016/2017 roku svoje desiate narodeniny. Pri tejto príležitosti si pripravili výstavu výtvarných prác žiakov, ktoré ponúkli rodičom formou dražby  a chýbať nemohol slávnostný koncert.

Do projektu o pitnej vode sa zapojili aj žiaci zo ZŠ na Ul. Alexandra Dubčeka

Ako sme Vás už informovali študenti Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha, si vrámci projektu v robotike pripravili zaujímavú aktivitu s názvom Povedzme áno čistej pitnej vode. Workshopy robili aj s druhákmi a tretiakmi na 1.stupni ZŠ Alexandra Dubčeka. Študenti si pripravili test, v ktorom zisťovali vedomosti žiakov a tom čo vedia o vode a čo radi pijú. Všetci vedeli, že čistá pitná voda je najzdravšia, […]

Do SOŠ dopravnej putoval dar od Železníc SR, ktorý zmodernizuje vyučovanie

V stredu (7.2.2018) dopoludnia si z rúk zástupcu Železníc SR prevzala riaditeľka SOŠ dopravnej Jarmila Matejčíková dar v podobe piatich vizualizátorov. Táto nová moderná technika pomôže študentom, ktorí svoje štúdium zameriavajú na železničnú dopravu viacej sa priblížiť praxi.

Dravce z celého sveta lietali nad martinskými chodníkmi

Okoloidúcich mohli minulý piatok (19.05.2017) pri Základnej škole na Ul.Jahodníckej prekvapiť veľké vtáky lietajúce nad ich hlavami. Nebezpečenstvo však nehrozilo. Svoj stan si na ihrisku pri škole rozložili sokoliari. Žiaci sa praktickými ukážkami dozvedeli viac o živote dravcov.

Európskym učiteľom fyziky 2017 sa stal martinčan Jozef Beňuška

Učiteľ fyziky na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha Jozef Beňuška si nedávno prevzal ocenenie od Európskej fyzikálnej spoločnosti za celoživotný prínos pri vyučovaní fyziky na stredných školách. Nás zaujímalo ako toto ocenenie vníma on osobne a čo ho priviedlo k tomu, aby sa začal venovať fyzike, ktorá však medzi žiakmi nie je veľmi populárna.

Gymnazisti sa venovali tvorivej činnosti, vytvorili aj učebné pomôcky pre mladších spolužiakov

Priestory Gymnázia J.Lettricha na Ľadovni počas uplynulého týždňa ožili. S našou kamerou sme ich navštívili v piatok (13.4.2018) a boli sme prekvapení ako sa študenti zhostili úlohy tvorivo sa zapájať do vyučovacieho procesu. Triedy sa zmenili na tvorivé dielne, na ktorých boli predstavené rôzne projekty. Niektoré z nich, ktoré vytvorili žiaci vyšších ročníkov sa budú využívať na vyučovaní […]

Gymnazisti vrámci robotickej súťaže First Lego Leaque pripravili výskumný projekt o vode

Študenti Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha  postúpili na stredoeurópske semifinále robotickej súťaže First Lego League, ktoré sa konalo v Poľsku, v meste Lodž (10.2.2018). Jednou z kategórii tejto súťaže je aj výskumný projekt a tímy z celého sveta dostali zadanie Voda. Úlohou bolo nájsť inovatívne riešenia problémov  v oblasti distribúcie, čistenia a spotreby vody. Martinčania svojim  projektom chceli upozorniť na priaznivé účinky […]

Gymnáziu v Turčianskych Tepliciach hrozí pre nedodržanie 5% kvóty počtu žiakov  postupný útlm až  zánik

Okres Turčianske Teplice nemá ani dvadsaťtisíc obyvateľov, a preto aj 5% hranica pre možnosť prijatia žiakov na osemročnú formu štúdia vo svojej územnej pôsobnosti je malá. Je to len asi 5-6 žiakov a to je na otvorenie triedy málo, preto okresný úrad nepovolil Gymnáziu Mikuláša Galandu v školskom roku 2018/2019 otvoriť triedu.  Radnica, ktorá ja zriaďovateľom školy sa […]

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha oslavuje 150. rokov

Pred 150.rokmi vzniklo v Martine jedno z troch slovenských gymnázií. Vtedy sa volalo Nižšie slovenské evanjelické patronátne gymnázium a sídlilo v budove dnešnej Biblickej školy. Z vtedajšej politickej moci bolo v roku 1875 zrušené. Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha sa po svojom vzniku v roku 1919 prihlásilo k tradícii martinského evanjelického gymnázia z 19. storočia a otvorilo novú kapitolu gymnaziálneho vzdelávania v Martine. […]

Hugo Bartha zo ZŠ Alexandra Dubčeka má bronzovú medailu z medzinárodnej súťaže

V ZŠ Alexandra Dubčeka sa už niekoľko dní tešia z úspechu svojho žiaka Huga Barthu z 8.C, ktorý si zo XIV. ročníka medzinárodnej vedomostnej olympiády z fyziky, chémie  a biológie, ktorá sa konala v decembri (3.-12.12.2017) v Holandsku priviezol bronzovú medailu. Unikátnosť súťaže spočíva v tom, že každý žiak musí preukázať vedomosti zo všetkých troch oblastí. Súťažilo viac ako 300 študentov […]

Interaktívne diele stredných odborných škôl sa konali na ZŠ Hurbanova

Koncom októbra (27.10.2017) otvorila svoje brány ZŠ na Ul. Hurbanova stredným odborným školám, ktoré sú zapojené do duálneho vzdelávania. Študenti pod vedením svojich pedagógov prišli predovšetkým ôsmakom a deviatakom predstaviť svoje školy. Žiaci mohli vidieť aké sú možnosti uplatnenia po úspešnom absolvovaní tej, ktorej strednej školy. Prišli strojári, lesníci, aranžéri, kozmetičky, kaderníčky, čašníci, drevári či poľnohospodári.

Jedľoviny a niektoré časti v Priekope sú čistejšie vďaka študentom dopravnej školy

V pondelok (23.4.2018) sa neučili ani študenti Strednej dopravnej školy v Priekope. Pri príležitosti Dňa Zeme prišli na vyučovanie pracovne naladení. Ako batožinu nemali učebnice, ale vrecia na odpadky, ochranné rukavice či hrable. Hneď od rána sa pustili do čistenia okolia školy či brehov potoka Jordán. S našou kamerou sme ich zastihli v Jedľovinách.

Kúsok Vianoc priniesli na Divadelné námestie žiaci evanjelického gymnázia

  Počas celého adventu sa na Divadelnom námestí konali vianočné trhy, ktoré svojím programom spestrili aj žiaci martinských škôl. Krátko pred Vianocami v stredu (20.12.2017) sme s našou kamerou navštívili žiakov Evanjelickej spojenej školy. Na námestie priniesli vianočný program, ale aj kapustnicu či detský punč.

Lekárska fakulta poskytla svoje priestory žiakom aj v lete

Niektoré deti si ani počas prázdnin nedali pokoj od školy. V pondelok (10.7.2017)  v aule Jeseniovej lekárskej fakulty zložili do rúk dekana sľub vysokoškolského študenta. Počas celého týždňa ich čakajú prednášky na zaujímavé témy a navštívia aj zaujímavé miesta v Turci.

Letnú biblickú školu ukončili spoločným programom pre rodičov a známych

Voľný čas počas prázdnin deti prežívajú rôzne. Jedným z príkladov je prežitie voľného času s americkými lektormi a slovenskými animátormi. Týždeň plný biblických príbehov, hier, kreatívnych dielní či športových aktivít ukončili v piatok (14.7.2017) popoludní na memorandovom námestí spoločným vystúpením s priateľmi z cirkevného zboru Grace Lutheran Church zo štátu Illinois.

Martinské osemročné gymnázium 5% zákonnú kvótu počtu žiakov spĺňa

V Turci máme dve gymnázia, ktoré prijímajú žiakov  aj do osemročnej formy štúdia. Štvrtáci začali zo základných škôl na gymnázia odchádzať už koncom 90 – tich rokov. Mali to byť triedy pre mimoriadne nadané deti, no situácia bola iná a osemročné triedy na gymnáziách vyrastali ako huby po daždi. Minister školstva Ján Mikolaj v roku 2008 presadil do […]

Martinskí seniori sa už niekoľko rokov na Univerzite tretieho veku učia nové veci

Na Jeseniovej lekárskej fakulte sa vyučujúci nevenujú len mladým medikom, ale aj študentom, ktorí už majú nejaké životné skúsenosti za sebou. Už dvadsaťšesť rokov tu funguje aj Univerzita tretieho veku a bola druhou univerzitou na Slovensku, ktorá s takouto aktivitou začala. Ako to na takom vyučovaní vyzerá sme sa nedávno (16.1.2018) boli pozrieť s našou kamerou.

Materská škola pri ZŠ Tomáša Zanovita oslavuje 10. narodeniny

V priestoroch školy si škôlkári aj za účasti rodičov a známych pripomenuli 10. výročie svojej materskej školy. Na toto výročie sa deti spolu s pani učiteľkami dôkladne pripravovali. Do kultúrneho programu sa zapojili deti zo všetkých tried. Pozdraviť ich prišiel aj zástupca mesta Martin.