Žiadosti o dotácie na rok 2019 schvaľovala aj športová komisia

Ako nám prezradil predseda športovej komisie Michal Uherčík, komisia sa pri rozdeľovaní štyridsaťtisíc eur (február 2019) snažila vyhovieť čo najväčšiemu okruhu žiadateľov. Vyhoveli aj žiadostiam menších športových klubov a na väčšie športové udalosti, ktoré sa budú konať v roku 2019 bude komisia žiadať prostriedky aj pri zmene rozpočtu.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.