V priestoroch JLF UK sa konali Martinské dni imunológie

Vynikajúci odborníci a špecialisti z oblasti imunológie a alergológie sa aj tento rok zišli na trojdňovom sympóziu, ktoré sa konalo na dekanáte Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. Trojdňová vedecká konferencia (17.9.2020) bola zameraná napríklad na možnosti liečby prostredníctvom nových a bezpečných liekov určených pre ľahšie i ťažké formy alergických ochorení ale aj na ich príčinnú liečbu. Na martinských dňoch imunológie sa zúčastnilo približne 300 lekárov, zdravotných sestier, či odborných a laboratórnych pracovníkov a to za prísnych hygienických opatrení.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.