Dištančné štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte

Na JLF UK už niekoľko dní prebieha vyučovanie dištančnou formou. Táto forma vzdelávania bola na martinskej fakulte zavedená z dôvodu výskytu koronavírusu na medickom internáte. Postupne na túto formu prešli všetky fakulty Univerzity Komenského aj Slovenskej technickej univerzity. Študenti sa vzdelávajú formou online prednášok podľa štandardného rozvrhu. Technicky celé vzdelávanie zabezpečuje ústav informačných technológií a z jeho virtuálnych štúdií sú aj naživo vysielané interaktívne prednášky, počas ktorých môžu študenti na prednášajúceho aj reagovať.

 

 

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.