Termín podania daňového priznania k dani z nehnuteľnosti sa netýka každého

Ak ste sa ale stali v minulom roku vlastníkom nehnuteľnosti máte povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti najneskôr do 31. januára tohto roka. V tejto lehote majú daňovníci povinnosť uplatniť si aj nárok na zníženie dane alebo oslobodenia od dane. V prípade, že si daňovník tento nárok najneskôr do 31. januára 2024 neuplatní, nárok na úľavu mu zo zákona na toto zdaňovacie obdobie zaniká.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.