Študentská vedecká konferencia je každoročnou prehliadkou vedeckých a odborných prác

Dňa 27. apríla 2022 sa v priestoroch Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine uskutočnila 43.študentská vedecká konferencia. Študentský vedecký výskum so svojou mnohoročnou tradíciou plní na fakultách významnú úlohu. Umožňuje zapojenie sa mladých kolegov do vedeckej činnosti fakulty, umožňuje im orientovať sa v najnovších vedeckých poznatkoch, podporuje ďalšie vzdelávanie, ako aj schopnosť prezentovať svoje výsledky.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.