Ľudia behajú z rôznych dôvodov. V Evanjelickej spojenej škole zdolávali trať kvôli nádeji pre hluchoslepé deti

Žiaci, ale aj učitelia Evanjelickej školy sa minulý štvrtok ( 26.4) zapojili do krásnej myšlienky. Rozhodli sa pomôcť výbornej veci v prospech Evanjelickej špeciálnej školy internátnej v Červenici, ktorá vzdeláva deti s kombinovaným, sluchovým i zrakovým hendikepom. Spoločná forma pomoci žiakov ESŠ sa niesla vo forme odbehnutia míle nádeje. Do tejto charitatívnej myšlienky sa zapojili všetky ročníky, vrátane učiteľov a podporiť ju prišli aj niektorí rodičia.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.