Sociálny podnik už pomaly finišuje s rozšírením kapacity urnových miest na cintoríne v Jahodníkoch. Práce realizujú zamestnanci, ktorí si vážia, že môžu byť nápomocní

Na základe zákazky od mesta Martin realizuje Sociálny podnik aj urnové miesta na Jahodníckom cintoríne, resp. ich rozšírenie. Práce prebiehajú od minulého týždňa a podieľajú sa na nich traja zamestnanci podniku, z toho dvaja so zdravotným znevýhodnením. Ako sami prezradili, sú veľmi spokojní a vážia si, že aj napriek svojmu zdravotnému stavu dostali možnosť podieľať sa na prácach v prospech iných.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.