Mesto Vrútky aj napriek ťažkej koronavírusovej dobe zatiaľ hospodári zodpovedne

Na rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré sa v sobášnej miestnosti konalo v posledný augustový utorok boli nosnými hlavne dva body. Prvý súvisel s aktuálnou ekonomickou situáciou, ktorá je podľa slov primátora mesta nateraz uspokojivá. Vzhľadom na predpokladaný výpadok z príjmov podielových daní sa radnica snažila šetriť prakticky v každej oblasti, no zároveň sa pracovalo a pracuje na rôznych investičných akciách. Druhým dôležitým bodom bolo schválenie návrhov na udelenie pamätných listov, ceny mesta, ceny primátora mesta a čestného občianstva mesta Vrútky.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.