Dostať odbory a pracoviská OÚ pod jednu strechu. To je hlavný cieľ nového prednostu

Za najdôležitejšiu úlohu považuje nový prednosta okresného úradu Vladimír Polakovič dať do reálnej podoby už dlho pripravované klientske centrum. Vďaka nemu by boli jednotlivé odbory a pracoviská okresného úradu pod jednou strechou, aby klienti všetko vybavili na jednom mieste. Za kľúčové považuje aj zjednodušenie procesu pri verejnom obstarávaní.

(Visited 64 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať