Mesto Martin bude kandidovať za Európske hlavné mesto kultúry 2026

Kultúra má v meste Martin nezastupiteľné miesto a nezastupiteľnú úlohu. O tom svedčí aj fakt, že na septembrovom (17.9.2020) zasadnutí Mestského zastupiteľstva schválili poslanci samostatnú kandidatúru mesta Martin o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026. Pred samotným schvaľovacím procesom bol poslancom predstavený dlhodobý projekt s názvom MartIN L26, ktorého cieľom je premena a rozvoj mesta prostredníctvom silnej kultúrnej injekcie. Nevyhnutnou bude aktívna spoluúčasť obyvateľov mesta a regiónu Turca. Spracovateľmi projektu sú významní a aktívni činitelia z oblasti kultúry a to kultúrny a literárny historik Peter Cabadaj a kultúrny publicista a spisovateľ Igor Válek.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.