Martinčania sa budúci rok musia pripraviť na vyšší poplatok za vývoz odpadu

Poslanci na štvrtkovom rokovaní (26.11.2020) už odhlasovali pripravovaný dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad. K tomuto materiálu sa síce viedli búrlivé diskusie, no ročný poplatok za vývoz odpadu napokon stúpne z 26,20 na 31,20 eur.

 

 

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.