Malí prváčikovia posielajú všetkým Martinčanom srdečný jarný pozdrav

ZŠ s MŠ Priehradná je známa jednak tým, že ide o školu rodinného typu a navyše, aj vďaka zanieteným učiteľom, už u najmenších detí sa snažia vybudovať lásku a vzťah k ľudovým zvykom a tradíciám. Svedčí o tom aj najnovší jarný pozdrav, ktorý “do celého sveta” poslali malí prváci. Títo si spolu s pani učiteľkou a vychovávateľkou nacvičili a pripravili program plný spevu, tanca, či jarných zvyklostí. A keďže aktuálna situácia nedovoľuje, aby ho prezentovali pred zrakmi divákov, aspoň tou virtuálnou formou želajú všetkým ľuďom krásne jarné dni.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.