Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin do roku 2026

Na marcovom mestskom zastupiteľstve bola predložená Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin do roku 2026. Cieľom je predložiť komplexnú správu o súčasnom stave predškolského a základného školstva na území mesta Martin, má v ďalších rokoch pomôcť úspešne zvládnuť či pružne reagovať na všetky zmeny, ktoré prinesie nielen meniaca sa legislatíva v oblasti školstva.

(Visited 26 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.