Mesto Martin investuje milióny aj z dotácií a eurofondov do športu a kultúry. Zveľaďujú sa budovy i verejný priestor

V meste Martin prebiehajú niektoré investičné akcie. Medzi ne patria, rekonštrukcia bývalej budovy Advokátskej komory v centre mesta. V minulom roku sa začali aj stavebné práce Centra sociálnych služieb na Škultétyho ulici. Vo finálnej fáze sa nachádza revitalizácia Námestia protifašistických bojovníkov na Podháji. Do konca roka by mala byť dokončená športová hala pri ZŠ A. Dubčeka v mestskej časti Sever. Zároveň prebieha aj 1. etapa rekonštrukcie pešieho plató v Záturčí a v Priekope sa vykonáva komplexná obnova bývalej budovy skladu v areáli SIM, ktorá sa premení na moderné Envirocentrum.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.