Hlavné správy TVT 6.9.2019

Parkovisko na Ul.východná /

Rozšírenie priestorov Medik – M /

CVČ Kamarát počas rekonštrukcie /

Vodné toky z pohľadu ekológa /

MS modelov vetroňov – súťaž /

Jozef Bošanský – úspešný lukostrelec /

THL-ukončenie /

ARCHÍV TVT

vysielané v júli 1997

prísaha –annabal v skanzene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 71 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať