Hlavné správy TVT 6.1.2021

Na Sviatok Zjavenia Pána alebo aj Sviatok Troch kráľov vám prinášame duchovný príhovor. O duchovné slovo sme požiadali katolíckeho kňaza Kamila Leskovského i martinského evanjelického farára Milana Kubík. Tento sviatok patrí medzi najstaršie kresťanské sviatky. Podľa legendy Traja mudrci z východu sa prišli pokloniť novonarodenému kráľovi – Ježiškovi – budúcemu Vykupiteľovi sveta. V tento deň sa v chrámoch posväcuje voda a krieda. Zvykom je posväcovať aj príbytky veriacich.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.