Hlavné správy TVT 16.8.2019

Opravy v školách /

Mestská časť Sever -investície /

Žijúci účastník SNP /

Koncert Milo Kráľ band /

Streľba historické zbrane /

Streetball /

Archív TVT /

Vysielané v júli 1997

Park Priekopa- sestra Bernadeta –svetový deň Slovákov

(Visited 88 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať