Základné organizácie SZPB majú pomerne širokú základňu. A časť z nej sa stretla pri dobrom jedle, speve a tanci

Fašiangovú zábavu usporiadal aj Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v spolupráci so základnými organizáciami SZPB. Stretnutie všetkých členov prispelo k vzájomnému obohateniu, jednote a výbornej atmosfére. Program oživil pásmom fašiangových piesní, spevom a hrou na harmonike folklórny súbor LÚČ

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.