Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie z komisií budú zverejnené na webe mesta

Nové všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin do oblasti kultúry, školstva, vzdelávania a mládeže, zdravotníctva a sociálnych služieb, charity, životného prostredia a regionálneho rozvoja zahŕňa niekoľko noviniek. Žiadatelia o dotáciu z príslušných komisií budú predkladať žiadosť až na základe výzvy, ktorá bude zverejnená na webovom sídle mesta Martin. Minimálna výšky poskytnutej dotácie pre jedného žiadateľa z komisie, je po novom 150 €.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.