Vo veľkej zasadačke mestského úradu sa konal seminár venovaný zákonu o športe

Pre širokú verejnosť bol určený seminár, ktorý sa zaoberal zákonom o športe, povinnosťami a financovaním športových organizácií. Náplňou semináru bolo ďalej aj účtovníctvo a dane športových organizácií, verejné obstarávanie v športe, GDPR a verejné prostriedky a preukazovanie ich použitia. Vysvetlené boli aj mechanizmy financovania športu zo štátneho rozpočtu a rozpočtov obcí a miest. Celý seminár bol vedený formou diskusie.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.