Vo farnosti Martin Sever slávia vyšší počet svätých omší

Predstavitelia cirkvi a veriaci po dvoch mesiacoch privítali slávenie svätých omší. Na opätovné konanie bohoslužieb sa dôkladne pripravovali aj vo farnosti Martin Sever. Keďže je v kostole obmedzený počet miest, farníkom sa vyšlo v ústrety. Počas pracovných dní a víkendu sa tu koná vyšší počet bohoslužieb.

(Visited 184 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať