Úsek Jordánu bol vyčistený od nánosov

Nevyčistené korytá vodných tokov môžu byť v čase prívalových dažďov príčinou povodní. V mestskej časti Priekopa sa počas minulého týždňa (máj 2020)  čistil úsek Sklabinského potoka. Z jeho koryta boli vybágrované tony nánosov. Pri ich odstraňovaní sa používala špeciálna technika.

(Visited 100 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať