Vedia hľadať informácie z katastra nehnuteľností a orientovať sa v mapách. Seniorom 65+ priniesol kurz digitálnej bezpečnosti nové vedomosti

Seniori nad 65 rokov sa vzdelávali o nástrahách internetu. Na pôde Obchodnej akadémie v Martine absolvovali kurz digitálnej bezpečnosti. Naučili sa overovať informácie, vedia si cez internet kúpiť lístok na vlak aj koncert, prezrieť recenzie či pracovať s webovou stránkou katastra nehnuteľností.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.