V Slovenskej národnej knižnici aj v roku 2018 plánujú viaceré podujatia

Slovenská národná knižnica sa snaží svojim čitateľom ponúkať komplexné služby. Okrem služby, ktorá súvisí s požičiavaním kníh organizujú počas roka aj viacero podujatí, ktoré svojim obsahom súvisia s knihami, či so životom ich autorov. Ináč tomu nebude ani v roku 2018. Návštevníci či už sídelnej budovy na Malej hore alebo Literárneho múzea v I. budove Matice slovenskej na pešej zóne sa už teraz môžu tešiť na podujatie, kde hlavnou postavou bude Tomáš Janovic, či Janica Lacová.

(Visited 80 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať