Miestny spolok SČK na Lipovci oslavuje 50. rokov svojej existencie

V sobotu (20.1.2018) na výročnej členskej schôdzi pripomenuli členovia miestneho spolku Slovenského červeného kríža na Lipovci päťdesiat rokov svojej existencie. Spoločne hodnotili uplynulé obdobie. Dobrovoľní darcovia z radov členov miestneho spolku si prevzali ďakovné listy. Členovia SČK sa venujú deťom, seniorom, chorým, ľuďom v  sociálnej núdzi, ale aj takým, ktorých postihla prírodná katastrofa.

(Visited 50 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať