Urbanistická štúdia Košúty, prázdninový režim MHD

Ako uvádza dôvodová správa obstaranie novej urbanistickej štúdie Košúty je nevyhnutné z dôvodu potreby spracovania najoptimálnejšieho urbanistického riešenia s doriešením čiastkových problémov v území. Mestská hromadná doprava Martin premáva od pondelka 16.11. až do odvolania v prázdninovom režime.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.