Sviatok vierozvestcov, ocenenie V. Žingora, návrhy na oceňovanie osobností, Spoznaj kraj

Slovensko si včera (5.7.2020) štátnym sviatkom pripomenulo apoštolov Slovanov svätých Cyrila a Metoda, ktorí sú zároveň spolupatrónmi Európy. Mestské zastupiteľstvo schválilo udelenie ceny čestného občianstvo in memoriam pre partizánskeho veliteľa Viliama Žingora. Obyvatelia mesta Martin môžu predložiť návrhy na ocenenie významných osobností. Spoznaj kraj, je súťaž, ktorá prevedie turistov po všetkých regiónoch Žilinského kraja.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.