Súčasná dekanka JLF UK bude pokračovať v nastavených procesoch aj v ďalšom volebnom období

Na čele Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského bude stáť opäť profesorka Andrea Čalkovská. Rozhodli o tom voľby Akademického senátu, ktoré sa konali 19. mája 2022. Súčasná dekanka sa bude sústrediť na projekty Nemocnice budúcnosti a Biobanky, zameranej na efektívny vedecký výskum. Dolaďujú sa aj vzdelávacie procesy, ktoré súvisia s akreditáciou. Plánuje sa zameriavať aj na potenciál vedecko-výskumných pracovísk.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.