Sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin

Aktuálna téma v 48. týždni
(27.12.-3.12.2017)
Mesto Martin poskytuje svojim spoluobčanom viaceré služby aj v sociálnej oblasti. Niektoré povinnosti jej vyplývajú priamo zo zákona a vykonáva ich vo vlastnej réžii, niektoré si objednáva u zmluvných poskytovateľov. Zmluvnými poskytovateľmi pri opatrovateľskej službe sú zariadenia Medik -M, Samaritán, Senior Martin a Diakonia. S kamerou sme navštívili jednotlivé zariadenia a zisťovali sme aké služby klientom poskytujú.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.