Slávnostná akadémia SOŠOaS Martin

Aktuálna téma v 7. týždni (10.-16.2.2020) V školskom roku 2019/2020 sa Stredná škola obchodu a služieb dožíva 100. rokov svojej existencie. Ešte na sklonku minulého roka si túto udalosť pripomenuli slávnostnou akadémiou v priestoroch Slovenského komorného divadla. Zablahoželať prišli škole, študentom a pedagógom viacerí vzácni hostia. O kultúrny program sa postarali súčasní študenti školy.

(Visited 81 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať