Skúsenosti z programu Erazmus+ pre materské školy

Aktuálna téma v 30.týždni
(22.-28.7.2019)

Mesto Martin sa zapojilo do projektu Erazmus+. Pracovníci všetkých materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin boli na viacerých stážach a získavali tak skúsenosti o fungovaní materských škôl v zahraničí.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.