Seniori môžu využívať viacero služieb, ktoré im poskytuje mesto Martin

V kompetencii samosprávy je viacero činností, ktorým sa musí venovať vrámci tzv. prenesených kompetencií zo štátu. Jednou z nich je aj sociálna oblasť. Mesto Martin vyčleňuje v rozpočte na túto oblasť každoročne skoro jedenmilión eur. Najžiadanejšou je poskytovanie obedov či prepravná služba. Opatrovateľskú službu zabezpečuje mesto pomocou zmluvných neverejných poskytovateľov.

 

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.