S výstavbou novej nemocnice vznikajú nové požiadavky na dopravu. Na prípravách vybudovania východného mestského okruhu sa intenzívne pracuje

Mestu Martin sa nevyhýbajú niektoré dopravné problémy. V súvislosti s výstavbou novej nemocnice je potrebné riešiť požiadavky na dopravu. Dopravno-kapacitné posúdenie ukázalo, že nemocnicu je možné postaviť na existujúcej cestnej sieti. No kvalitná a optimálna dopravná obslužnosť bude zabezpečená vybudovaním východného mestského okruhu. Hoci západnou časťou mesta obchvat vedie, východnej časti cestná komunikácia, ktorej vybudovanie je plánované už viac ako 20 rokov, chýba.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.